stoll-tec

Services

Projectmanagement

stoll-tec neemt taken op zich en ondersteunt verschillende projectgebieden. Met expertise, industrie-ervaring en passie wordt het project naar het doel gestuurd, worden onverwachte situaties beheerst en worden duurzame beslissingen genomen.

Taken en rollen

 • Project planning
 • Audit
 • Coaching
 • Projectmanagement
 • Beheer van tijd, kosten, kwaliteit en scope
 • Steering

 

Procedures

 • Projectstart
 • Eisen specificatie
 • Structuur en projectorganisatie
 • Concept- en componentontwikkeling
 • Projectinkoop
 • Integratie en productontwikkeling
 • Industrialisatie

 

Typische projectsituaties

 • Product- en procesontwikkeling
 • Installatie en inbedrijfstelling van apparatuur
 • Verplaatsing van productielocaties
 • Crisisbeheersing