stoll-tec

Services

Management

Processen en producten

Technologiebeheer heeft een directe invloed op alle huidige managementsysteemnormen. Naast het kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001: 2015) zijn milieubeheer (ISO 14001: 2015) en gezondheid en veiligheid op de werkplek (ISO 45001: 2018) gevestigde normen geworden in de industrie. Stabiele en beheerste technologieprocessen leiden tot kwaliteit van de producten en de toeleveringsketen, verminderen het energieverbruik en de uitstoot en beperken tegelijkertijd de beroepsrisico’s.

De basis voor veilige en stabiele processen ligt in de ontwikkelingsfase. Een effectieve continue verbeteringspraktijk verbetert de stabiliteit en veiligheid van producten en processen tijdens de productiefase verder. Betrouwbare validatie en documentatie van wijzigingen staan ​​centraal.

De technologieteams spelen ook een centrale rol bij de selectie en het gebruik van procescontrolegegevens voor een op feiten gebaseerd productiebeheer en verbetering van de supply chain. Dergelijke gegevens worden gebruikt voor

  • statistische procescontrole (SPC, CpK),
  • voorspellende onderhoudsplanning 4.0 en
  • gevalideerde kernprestatie-indicatoren (KPI).

 

Teams en talenten

Uitstekend management van technologieteams en talenten is belangrijk voor een succesvol bedrijf. De teams en talenten beslissen uiteindelijk hoe ze technische uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Een volwassen technologieteam heeft een oplossingsgerichte pioniersgeest en technische uitdagingen worden omgezet in duurzame verbeteringen. Het is ook een lerende organisatie die kennis vermenigvuldigt en deelt.

 

Intellectueel eigendom en geheimhouding

Voor technologiebedrijven staat het unieke karakter van hun producten en processen centraal. Kennis en technologie moeten worden beschermd tegen ongeoorloofd gebruik. Er moeten speciale maatregelen worden genomen om handelsgeheimen te beschermen, anderen uit te sluiten van het gebruik van uw uitvindingen en uw eigen bewegingsvrijheid te verdedigen.